دانلود نرم افزار

screenshot of pc3000diskanalyzer

دانلود Disk Analyzer

یکی از بهترین نرم افزار های تست هارد دیسک ، برنامه دیسک آنالیزر می باشد .این نرم افزار بعنوان یک ابزار کمکی برای تعمیر هارد دیسک در کنار PC3000 مورد استفاده قرار می گیرد. ... ادامه مطلب

دانلود HDD Health

دانلود رایگان HDD Health محصول شرکت PANTERASoft با استفاده از تکنولوژی SMART به شما کمک می کند تست کاملی از هارد خود بگیرید. ... ادامه مطلب
HD Tune Pro

دانلود HD Tune Pro

این نرم افزار می تواند جهت سنجش میزان کارایی و سلامت دیسک ، جست وجو برای یافتن خطاها ، بررسی وضعیت SMART ، پاکسازی تمام اطلاعات بصورت امن مورد استفاده قرار بگیرد. ... ادامه مطلب